POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.marcoagadio.pl (zwanego dalej: „Sklepem”). Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest firma Dudzio Dariusz Dudek z siedzibą w Morąg (14-300 ), ul. Jurki 119, NIP: 741-189-19-84, REGON:381944071, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej: e-mail:bok@edudzio.pl, dudek0130@gmail.com  będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

1. Jakie dane zbieramy?

1.1. Dudzio Dariusz Dudek z siedzibą w Morąg. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

1.2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: a) rejestracji konta w Sklepie; b) składania zamówienia w Sklepie; c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

1.3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje: a) adres e-mail; b) imię i nazwisko; c) dane adresowe: – ulica wraz z numerem domu/mieszkania – kod pocztowy i miejscowość; d) numer telefonu.

1.4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w pkt. 4.

1.5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane: a) adres e-mail; b) imię i nazwisko; c) dane adresowe: – ulica wraz z numerem domu/mieszkania. – kod pocztowy i miejscowość; d) numer telefonu.

1.6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: a) firmę Przedsiębiorcy; b) numer NIP.

1.7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

1.8. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

1.9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

2. Jak wykorzystujemy zebrane dane?

2.1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2.2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

2.3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.

2.4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

2.5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail firma Dudzio Dariusz Dudek będzie wysyłała wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.

3. Mechanizm cookies, adres IP

3.1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Dudzio Dariusz Dudek na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Dudzio Dariusz Dudek produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

3.2. Dudzio Dariusz Dudek wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3.3. Dudzio Dariusz Dudek wykorzystuje cookies własne w celu: a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła; b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

3.4. Dudzio Dariusz Dudek.wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: a) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

3.5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3.6. Dudzio Dariusz Dudek może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Dudzio Dariusz Dudek przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

3.7. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Dudzio Dariusz Dudek nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

4. Dostęp do danych i zabezpieczenia

4.1. Dane osobowe zbierane przez Dudzio Dariusz Dudek za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

4.2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Dudzio Dariusz Dudek

4.3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w pkt. 2.

4.4. Dudzio Dariusz Dudek zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.

4.5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Dudzio Dariusz Dudek może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Dudzio Dariusz Dudek roszczeń od danego Klienta.

4.6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

4.7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Dudzio Dariusz Dudek nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałaś(eś) hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma nowe hasło dostępu do konta, które może zmienić w zakładce „Moje dane osobowe”.

4.8. Dudzio Dariusz Dudek. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

5. Zmiany Polityki Prywatności

5.1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Dudzio Dariusz Dudek poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

5.2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: bok@edudzio.pl lub dudek0130@gmail.com

5.3. Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2021 r.